Wat we doen
- Gevaarlijke Stoffen

gevaarlijke stoffen
Veiligheid
Milieu
Zorgsystemen
Gevaarlijke stoffen
Ladingzekering
Bedrijfsopleiding

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

BE-support kan u adviseren bij het opstellen van maatregelen die blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk beperken of voorkomen. Wij doen hierbij een beroep op onze grondige kennis van gevaarlijke stoffen en arbeidshygiëne.
BE-support gaat als volgt te werk:

· Wij onderzoeken de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf en brengen die in kaart.
· Op basis van dat onderzoek, voeren wij berekeningen of metingen uit om te zien of uw bedrijf de vooropgestelde normen haalt.
· Aan de hand van deze resultaten adviseren wij u over maatregelen die de blootstelling aan schadelijke stoffen binnen uw bedrijf helpen verminderen. We helpen u ook zoeken naar minder schadelijke alternatieven in uw werkproces.
· We helpen uw werknemers beter om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorlichting over gevaarlijke stoffen

BE-support kan voor u een voorlichtingsprogramma op maat opstellen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hierdoor kunt u verkeerd gedrag van werknemers corrigeren, zodat u gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen kunt voorkomen. Bekijk hier ook enkele andere opleidingsmogelijkheden die BE-support aanbiedt.